Ungārijas pieteikums dalībai kā novērotājam Baltijas jūras valstu padomē tika pieņemts 2016. gada 8. jūnijā. 2015. gada 27. novembrī ārlietu ministrs Pēters Sijārto to lūdza Polijas ārlietu ministrijai, kas ir šī brīža organizācijas prezidējošā valsts. Gala lēmumu šodienas Varšavas samitā pieņēma BJVP ārlietu ministru vietnieki.

Padome, kas ir vispārējs politisks Baltijas reģiona starpvaldību sadarbības forums ar Eiropas Komisiju, nodarbojas ar reģiona identitāti, ilgtspējīgu attīstību un drošību. Šobrīd 10 valstīm ir BJVP novērotāja statuss.

Ungārija ar novērotājas statusu vēlas sniegt savu atbalstu Baltijas reģiona valstu sadarbības stiprināšanā. Ungārijas iesaistīšanās organizācijā turpmāk pastiprinās attiecības starp Ziemeļu un Centrālās Eiropas reģionu koalīciju. Kā novērotāja, Ungārija iegūs ieskatu Padomes darbā un sadarbības startēģijās. Dalība un aktīva iesaistīšanās palielinās Ungārijas prestižu un manevra iespējas starptautiskaja telpā. (Ārlietu un tirdzniecības ministrija)  

Kategória Speeches, Statements