UNGĀRIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MINISTRA ŠANDORA FAZEKAŠA (SÁNDOR FAZEKAS) OFICIĀLĀ VIZĪTE RĪGĀ (2018. G. 8. FEBRUĀRIS)

 Latvijas un Ungārijas ministriem vienādi viedokļi par lauksaimniecības atbalstu

 

Ungārijas lauksaimniecības ministrs Šandors Fazekašs Rīgā tikās ar Latvijas zemkopības ministru Jāni Dūklavu, lai pārrunātu Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) resursu izmantošanu pēc 2020. gada, kā arī saskaņotu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu pozīcijas.

Lai saglabātu ES lauksaimniecības atbalstu nākotnē, Ungārijas lauksaimniecības ministrs vienojās ar Latvijas zemkopības ministru par kopīgu rīcību. Puses vienojās, ka pēc 2020. gada joprojām būs nepieciešama divu pīlāru sistēma, kurai jānodrošina  atbilstošus resursus.

 
tn496c0.jpg
 
Forrás: FM

Š. Fazakašs uzsvēra, ka nepalielinot dalībvalstu iemaksas, pašreizējā atbalsta sistēma nevar pastāvēt. Ungārijas ministrs  ar Latvijas lauksaimnieku organizāciju vadītajiem pārrunāja dažādus jautājumus.

Tikšanās beigās puses vienojās, ka par apspriestajiem jautājumiem ir nepieciešams turpināt sarunas ekspertu līmenī