Vēstnieks Ferencs Bāņai iepazīšanās vizītē tikās ar Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Tikšanās laikā puses piekrita, ka valstu starpā ir izveidojušās lieliskas divpusējās attiecības. Saeimas priekšsēdētāja atzinīgi novērtēja Ungārijas ieguldījumu Baltijas valstu drošības stiprināšanā. Sarunas laikā tika apspriestas dažādas kultūras programmas, kas tiks veltītas Latvijas simtgadei. Abas puses piekrita, ka ir nepieciešams stiprināt divpusējās ekonomiskās attiecības.